แผนคุ้มครองสูง 20 ปี


คุ้มครองสูงในช่วงระยะเวลาที่กังวล 
โดยชำระสั้น20ปี คุ้มครอง20ปี (มีเงินคืนเล็กน้อย)
พิเศษคือสามารถขยายความคุ้มครองชีวิตต่อไปได้ถึงแม้อนาคตจะสุขภาพไม่ดี 

แผน 1
 =คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี
2,000,000 รับเงินก้อน
 = คุ้มครอง 62 โรคร้ายแรง 
1,400,000 รับเงินก้อนแบ่งเป็น 2 ระยะ
 = คุ้มครองโรคร้ายระยะเริ่มต้น 
400,000 รับเงินก้อน
 = คุ้มครองระยะลุกลาม 
1,000,000 รับเงินก้อน
 = คุ้มครองกรณี ทุพพลภาพ
1,000,000 รับเงินก้อน
 = ค่าชดเชย นอนรพ.สูงสุด500คืน จ่ายวันละ
10,000 รับรายวัน
 = คุ้มครองการเสียชีวิตจากมะเร็งรับเพิ่มอีก
1,000,000 รับเงินก้อน
 = ลดหย่อนภาษีได้

ตัวอย่าง เพศ หญิง อายุ 35ปี  เบี้ยเพียง 9,428 บาท/ปี
สนใจสอบถาม คลิ๊ก


แผน 2    
 =คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี 
3,000,000 รับเงินก้อน
 = คุ้มครอง 62 โรคร้ายแรง 
2,800,000 รับเงินก้อนแบ่งเป็น 2 ระยะ
 = คุ้มครองโรคร้ายระยะเริ่มต้น 
800,000 รับเงินก้อน
 = คุ้มครองระยะลุกลาม 
2,000,000 รับเงินก้อน
 = คุ้มครองกรณี ทุพพลภาพ 
2,000,000 รับเงินก้อน
 = ค่าชดเชย นอนรพ.สูงสุด500คืน จ่ายวันละ 
10,000 รับรายวัน
 = คุ้มครองการเสียชีวิตจากมะเร็งรับเพิ่มอีก 
1,000,000 รับเงินก้อน
= ลดหย่อนภาษีได้

ตัวอย่าง เพศ หญิง อายุ 35ปี  เบี้ยเพียง 14,362 บาท/ปี
สนใจสอบถาม คลิ๊ก


แผน 3
=คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี   
5,000,000 รับเงินก้อน  
= คุ้มครอง 62 โรคร้ายแรง    
4,200,000 รับเงินก้อนแบ่งเป็น 2 ระยะ  
 = คุ้มครองโรคร้ายระยะเริ่มต้น    
1,200,000 รับเงินก้อน  
 = คุ้มครองระยะลุกลาม    
3,000,000 รับเงินก้อน  
 = คุ้มครองกรณี ทุพพลภาพ   
3,000,000 รับเงินก้อน  
 = ค่าชดเชย นอนรพ.สูงสุด500คืน จ่ายวันละ   
10,000 รับรายวัน  
 = คุ้มครองการเสียชีวิตจากมะเร็งรับเพิ่มอีก   
1,000,000 รับเงินก้อน  

 = ลดหย่อนภาษีได้

ตัวอย่าง เพศ หญิง อายุ 35ปี  เบี้ยเพียง 22,476 บาท/ปี
สนใจสอบถาม คลิ๊ก

โรคร้ายที่คุ้มครอง มีตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
เจอรับเงินก้อน และชดเชยสนใจสอบถาม คลิ๊ก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น