แผนคุ้มครองสูง 10 ปี


คุ้มครองสูงในช่วงระยะเวลาที่กังวล 
โดยชำระสั้น10ปี คุ้มครอง10ปี (ไม่มีเงินคืน)
พิเศษคือสามารถขยายความคุ้มครองชีวิตต่อไปได้ถึงแม้อนาคตจะสุขภาพไม่ดี 

แผน 1
 =คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี 
2,000,000 รับเงินก้อน 
 = คุ้มครอง 62 โรคร้ายแรง   
1,400,000 รับเงินก้อนแบ่งเป็น 2 ระยะ 
 = คุ้มครองโรคร้ายระยะเริ่มต้น   
400,000 รับเงินก้อน 
 = คุ้มครองระยะลุกลาม   
1,000,000 รับเงินก้อน 
 = คุ้มครองกรณี ทุพพลภาพ 
1,000,000 รับเงินก้อน 
 = ค่าชดเชย นอนรพ.สูงสุด500คืน จ่ายวันละ 
10,000 รับรายวัน 
 = คุ้มครองการเสียชีวิตจากมะเร็งรับเพิ่มอีก 
1,000,000 รับเงินก้อน 
 = ลดหย่อนภาษีได้

ตัวอย่าง เพศ หญิง อายุ 35ปี  เบี้ยเพียง 8,768 บาท/ปี
สนใจสอบถาม คลิ๊ก


แผน 2    
 =คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี 
3,000,000 รับเงินก้อน 
 = คุ้มครอง 62 โรคร้ายแรง   
2,800,000 รับเงินก้อนแบ่งเป็น 2 ระยะ 
 = คุ้มครองโรคร้ายระยะเริ่มต้น   
800,000 รับเงินก้อน 
 = คุ้มครองระยะลุกลาม   
2,000,000 รับเงินก้อน 
 = คุ้มครองกรณี ทุพพลภาพ 
2,000,000 รับเงินก้อน 
 = ค่าชดเชย นอนรพ.สูงสุด500คืน จ่ายวันละ 
10,000 รับรายวัน 
 = คุ้มครองการเสียชีวิตจากมะเร็งรับเพิ่มอีก 
1,000,000 รับเงินก้อน 
 = ลดหย่อนภาษีได้

ตัวอย่าง เพศ หญิง อายุ 35ปี  เบี้ยเพียง 14,362 บาท/ปี
สนใจสอบถาม คลิ๊ก


แผน 3
 =คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี   
5,000,000 รับเงินก้อน  
= คุ้มครอง 62 โรคร้ายแรง 
4,200,000 รับเงินก้อนแบ่งเป็น 2 ระยะ
 = คุ้มครองโรคร้ายระยะเริ่มต้น 
1,200,000 รับเงินก้อน
 = คุ้มครองระยะลุกลาม 
3,000,000 รับเงินก้อน
 = คุ้มครองกรณี ทุพพลภาพ 
3,000,000 รับเงินก้อน
 = ค่าชดเชย นอนรพ.สูงสุด500คืน จ่ายวันละ 
10,000 รับรายวัน
 = คุ้มครองการเสียชีวิตจากมะเร็งรับเพิ่มอีก 
1,000,000 รับเงินก้อน
 = ลดหย่อนภาษีได้

ตัวอย่าง เพศ หญิง อายุ 35ปี  เบี้ยเพียง 21,156 บาท/ปี
สนใจสอบถาม คลิ๊ก

โรคร้ายที่คุ้มครอง มีตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

เจอรับเงินก้อน และชดเชยสนใจสอบถาม คลิ๊ก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น