แผนคุ้มครองยาว มรดก


แผนนี้คุ้มครองสูง มีมูลค่าเงินเก็บชัดเจน 
โดยชำระ20ปีคุ้มครองถึงอายุ99ปี มีเงินออมไม่จ่ายทิ้ง 
ฉุกเฉินกู้ยืมได้ และคุ้มครองมรดกและสุขภาพแบบยาว* อุ่นใจ* 

แผน 1
 =คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี 
1,200,000 แบ่งเป็น 
ทุนประกันหลัก 200,000 
ทุนประกันเพิ่มเติม 1,000,000 
 = คุ้มครอง 62 โรคร้ายแรง   
1,400,000 รับเงินก้อนแบ่งเป็น 2 ระยะ 
 = คุ้มครองโรคร้ายระยะเริ่มต้น   
400,000 รับเงินก้อน 
 = คุ้มครองระยะลุกลาม   
1,000,000 รับเงินก้อน 
 = คุ้มครองกรณี ทุพพลภาพ 
1,000,000 รับเงินก้อน 
 = ค่าชดเชย นอนรพ.สูงสุด500คืน ให้วันละ 10,000 จ่ายสูงสุด 5,000,000 
 = คุ้มครองการเสียชีวิตจากมะเร็งรับเพิ่มอีก 
1,000,000 รับเงินก้อน

ตัวอย่าง เพศ หญิง อายุ 35ปี  เบี้ยเพียง 10,328 บาท/ปี
สนใจสอบถาม คลิ๊ก


แผน 2
 =คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี
2,200,000 แบ่งเป็น
ทุนประกันหลัก 200,000
ทุนประกันเพิ่มเติม 2,000,000
 = คุ้มครอง 62 โรคร้ายแรง 
2,800,000 รับเงินก้อนแบ่งเป็น 2 ระยะ
 = คุ้มครองโรคร้ายระยะเริ่มต้น 
800,000 รับเงินก้อน
 = คุ้มครองระยะลุกลาม 
2,000,000 รับเงินก้อน
 = คุ้มครองกรณี ทุพพลภาพ
2,000,000 รับเงินก้อน
 = ค่าชดเชย นอนรพ.สูงสุด500คืน ให้วันละ 10,000 จ่ายสูงสุด 5,000,000
 = คุ้มครองการเสียชีวิตจากมะเร็งรับเพิ่มอีก
1,000,000 รับเงินก้อน

ตัวอย่าง เพศ หญิง อายุ 35ปี  เบี้ยเพียง 15,262 บาท/ปี
สนใจสอบถาม คลิ๊ก

แผน 3
 =คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี
5,200,000 แบ่งเป็น
ทุนประกันหลัก 200,000
ทุนประกันเพิ่มเติม 5,000,000
 = คุ้มครอง 62 โรคร้ายแรง 
7,000,000 รับเงินก้อนแบ่งเป็น 2 ระยะ
 = คุ้มครองโรคร้ายระยะเริ่มต้น 
2,000,000 รับเงินก้อน
 = คุ้มครองระยะลุกลาม 
5,000,000 รับเงินก้อน
 = คุ้มครองกรณี ทุพพลภาพ
5,000,000 รับเงินก้อน
 = ค่าชดเชย นอนรพ.สูงสุด500คืน ให้วันละ 10,000 จ่ายสูงสุด 5,000,000
 = คุ้มครองการเสียชีวิตจากมะเร็งรับเพิ่มอีก
1,000,000 รับเงินก้อน

ตัวอย่าง เพศ หญิง อายุ 35ปี  เบี้ยเพียง 30,064 บาท/ปี
สนใจสอบถาม คลิ๊ก

โรคร้ายที่คุ้มครอง มีตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
เจอรับเงินก้อน และชดเชย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น