แพ็กเกจแนะนำ


1. คุ้มครองสูงในช่วงระยะเวลาที่กังวล 
โดยชำระสั้น10ปี คุ้มครอง10ปี (ไม่มีเงินคืน)
พิเศษคือสามารถขยายความคุ้มครองชีวิตต่อไปได้ถึงแม้อนาคตจะสุขภาพไม่ดี 

แผน 1
 =คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี
2,000,000 รับเงินก้อน
 = คุ้มครอง 62 โรคร้ายแรง 
1,400,000 รับเงินก้อนแบ่งเป็น 2 ระยะ
 = คุ้มครองโรคร้ายระยะเริ่มต้น 
400,000 รับเงินก้อน
 = คุ้มครองระยะลุกลาม 
1,000,000 รับเงินก้อน
 = คุ้มครองกรณี ทุพพลภาพ
1,000,000 รับเงินก้อน
 = ค่าชดเชย นอนรพ.สูงสุด500คืน จ่ายวันละ
10,000 รับรายวัน
 = คุ้มครองการเสียชีวิตจากมะเร็งรับเพิ่มอีก
1,000,000 รับเงินก้อน
 = ลดหย่อนภาษีได้

ตัวอย่าง เพศ หญิง อายุ 35ปี  เบี้ยเพียง 8,768 บาท/ปี
สนใจสอบถาม คลิ๊ก


แผน 2    
 =คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี
3,000,000 รับเงินก้อน
 = คุ้มครอง 62 โรคร้ายแรง 
2,800,000 รับเงินก้อนแบ่งเป็น 2 ระยะ
 = คุ้มครองโรคร้ายระยะเริ่มต้น 
800,000 รับเงินก้อน
 = คุ้มครองระยะลุกลาม 
2,000,000 รับเงินก้อน
 = คุ้มครองกรณี ทุพพลภาพ
2,000,000 รับเงินก้อน
 = ค่าชดเชย นอนรพ.สูงสุด500คืน จ่ายวันละ
10,000 รับรายวัน
 = คุ้มครองการเสียชีวิตจากมะเร็งรับเพิ่มอีก
1,000,000 รับเงินก้อน
 = ลดหย่อนภาษีได้

ตัวอย่าง เพศ หญิง อายุ 35ปี  เบี้ยเพียง 14,362 บาท/ปี
สนใจสอบถาม คลิ๊ก


แผน 3
 =คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี   
5,000,000 รับเงินก้อน  
= คุ้มครอง 62 โรคร้ายแรง
4,200,000 รับเงินก้อนแบ่งเป็น 2 ระยะ
 = คุ้มครองโรคร้ายระยะเริ่มต้น
1,200,000 รับเงินก้อน
 = คุ้มครองระยะลุกลาม
3,000,000 รับเงินก้อน
 = คุ้มครองกรณี ทุพพลภาพ
3,000,000 รับเงินก้อน
 = ค่าชดเชย นอนรพ.สูงสุด500คืน จ่ายวันละ
10,000 รับรายวัน
 = คุ้มครองการเสียชีวิตจากมะเร็งรับเพิ่มอีก
1,000,000 รับเงินก้อน
 = ลดหย่อนภาษีได้

ตัวอย่าง เพศ หญิง อายุ 35ปี  เบี้ยเพียง 21,156 บาท/ปี
สนใจสอบถาม คลิ๊ก


2. คุ้มครองสูงในช่วงระยะเวลาที่กังวล 
โดยชำระสั้น20ปี คุ้มครอง20ปี (มีเงินคืนเล็กน้อย)
พิเศษคือสามารถขยายความคุ้มครองชีวิตต่อไปได้ถึงแม้อนาคตจะสุขภาพไม่ดี 

แผน 1
 =คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี
2,000,000 รับเงินก้อน
 = คุ้มครอง 62 โรคร้ายแรง
1,400,000 รับเงินก้อนแบ่งเป็น 2 ระยะ
 = คุ้มครองโรคร้ายระยะเริ่มต้น
400,000 รับเงินก้อน
 = คุ้มครองระยะลุกลาม
1,000,000 รับเงินก้อน
 = คุ้มครองกรณี ทุพพลภาพ
1,000,000 รับเงินก้อน
 = ค่าชดเชย นอนรพ.สูงสุด500คืน จ่ายวันละ
10,000 รับรายวัน
 = คุ้มครองการเสียชีวิตจากมะเร็งรับเพิ่มอีก
1,000,000 รับเงินก้อน
 = ลดหย่อนภาษีได้

ตัวอย่าง เพศ หญิง อายุ 35ปี  เบี้ยเพียง 9,428 บาท/ปี
สนใจสอบถาม คลิ๊ก


แผน 2    
 =คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี
3,000,000 รับเงินก้อน
 = คุ้มครอง 62 โรคร้ายแรง
2,800,000 รับเงินก้อนแบ่งเป็น 2 ระยะ
 = คุ้มครองโรคร้ายระยะเริ่มต้น
800,000 รับเงินก้อน
 = คุ้มครองระยะลุกลาม
2,000,000 รับเงินก้อน
 = คุ้มครองกรณี ทุพพลภาพ
2,000,000 รับเงินก้อน
 = ค่าชดเชย นอนรพ.สูงสุด500คืน จ่ายวันละ
10,000 รับรายวัน
 = คุ้มครองการเสียชีวิตจากมะเร็งรับเพิ่มอีก
1,000,000 รับเงินก้อน
= ลดหย่อนภาษีได้

ตัวอย่าง เพศ หญิง อายุ 35ปี  เบี้ยเพียง 14,362 บาท/ปี
สนใจสอบถาม คลิ๊ก


แผน 3
=คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี   
5,000,000 รับเงินก้อน  
= คุ้มครอง 62 โรคร้ายแรง    
4,200,000 รับเงินก้อนแบ่งเป็น 2 ระยะ  
 = คุ้มครองโรคร้ายระยะเริ่มต้น    
1,200,000 รับเงินก้อน  
 = คุ้มครองระยะลุกลาม    
3,000,000 รับเงินก้อน  
 = คุ้มครองกรณี ทุพพลภาพ   
3,000,000 รับเงินก้อน  
 = ค่าชดเชย นอนรพ.สูงสุด500คืน จ่ายวันละ   
10,000 รับรายวัน  
 = คุ้มครองการเสียชีวิตจากมะเร็งรับเพิ่มอีก   
1,000,000 รับเงินก้อน  

 = ลดหย่อนภาษีได้ตัวอย่าง เพศ หญิง อายุ 35ปี  เบี้ยเพียง 22,476 บาท/ปี


3. แผนนี้คุ้มครองสูง มีมูลค่าเงินเก็บชัดเจน 
โดยชำระ20ปีคุ้มครองถึงอายุ99ปี มีเงินออมไม่จ่ายทิ้ง 
ฉุกเฉินกู้ยืมได้ และคุ้มครองมรดกและสุขภาพแบบยาว* อุ่นใจ* 

แผน 1
 =คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี
1,200,000 แบ่งเป็น
ทุนประกันหลัก 200,000
ทุนประกันเพิ่มเติม 1,000,000
 = คุ้มครอง 62 โรคร้ายแรง 
1,400,000 รับเงินก้อนแบ่งเป็น 2 ระยะ
 = คุ้มครองโรคร้ายระยะเริ่มต้น 
400,000 รับเงินก้อน
 = คุ้มครองระยะลุกลาม 
1,000,000 รับเงินก้อน
 = คุ้มครองกรณี ทุพพลภาพ
1,000,000 รับเงินก้อน
 = ค่าชดเชย นอนรพ.สูงสุด500คืน ให้วันละ 10,000 จ่ายสูงสุด 5,000,000
 = คุ้มครองการเสียชีวิตจากมะเร็งรับเพิ่มอีก
1,000,000 รับเงินก้อน

ตัวอย่าง เพศ หญิง อายุ 35ปี  เบี้ยเพียง 10,328 บาท/ปี

แผน 2
 =คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี
2,200,000 แบ่งเป็น
ทุนประกันหลัก 200,000
ทุนประกันเพิ่มเติม 2,000,000
 = คุ้มครอง 62 โรคร้ายแรง
2,800,000 รับเงินก้อนแบ่งเป็น 2 ระยะ
 = คุ้มครองโรคร้ายระยะเริ่มต้น
800,000 รับเงินก้อน
 = คุ้มครองระยะลุกลาม
2,000,000 รับเงินก้อน
 = คุ้มครองกรณี ทุพพลภาพ
2,000,000 รับเงินก้อน
 = ค่าชดเชย นอนรพ.สูงสุด500คืน ให้วันละ 10,000 จ่ายสูงสุด 5,000,000
 = คุ้มครองการเสียชีวิตจากมะเร็งรับเพิ่มอีก
1,000,000 รับเงินก้อน

ตัวอย่าง เพศ หญิง อายุ 35ปี  เบี้ยเพียง 15,262 บาท/ปี

แผน 3
 =คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี
5,200,000 แบ่งเป็น
ทุนประกันหลัก 200,000
ทุนประกันเพิ่มเติม 5,000,000
 = คุ้มครอง 62 โรคร้ายแรง
7,000,000 รับเงินก้อนแบ่งเป็น 2 ระยะ
 = คุ้มครองโรคร้ายระยะเริ่มต้น
2,000,000 รับเงินก้อน
 = คุ้มครองระยะลุกลาม
5,000,000 รับเงินก้อน
 = คุ้มครองกรณี ทุพพลภาพ
5,000,000 รับเงินก้อน
 = ค่าชดเชย นอนรพ.สูงสุด500คืน ให้วันละ 10,000 จ่ายสูงสุด 5,000,000
 = คุ้มครองการเสียชีวิตจากมะเร็งรับเพิ่มอีก
1,000,000 รับเงินก้อน

ตัวอย่าง เพศ หญิง อายุ 35ปี  เบี้ยเพียง 30,064 บาท/ปีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น